Motifler

You can reach our digital catalog here.
 

Motifler

04-30 MART 2016

AÇILIŞ: 04 MART 2016

SAAT 18:00

FOYART Project

 
Motif, bir anlatım düzeni içindeki en küçük birimdir. Bir fikir, bir yer, bir obje, motif olabilir.
Bu motiflerin birleşmesiyle ve tekrarlanmasıyla oluşan yapılar çeşitli duyguları sembolize eder.