Ad Hoc

Zeynep Merve Çiçek

11-30 Eylül 2015

Kokteyl: 11 Eylül Cuma, 18:00

SANATÇI SÖYLEŞİSİ
13 EYLÜL 2015 SAAT 15:00

FOYART Project

Ad Hoc “amaca özel, niyete mahsus” anlamına gelen Latince bir kelimedir. Başka amaçlara adapte edilemeyen, genellenemeyen, sadece spesifik bir problem veya görev için tasarlanan bir çözümü ifade eder. Bazen de bir soruna yönelik geçici bir çözümü anlatmak için kullanılır.

Doğduğumuz andan itibaren bir problemi, bir çözümü, bir çözümsüzlüğü ya da geçiştirilmiş bir çözümü yaşamımızın bir anında muhakkak yaşamaktayız. Tıp, din, hukuk, sanat… Hangi disiplinde olursa olsun bir mücadelenin içinde bulunuyoruz ve bu mücadelelerin bazılarını kazanırken bazılarının karşısında çaresiz kalıyoruz, bazılarında ise sadece anı kurtarıyoruz. Çoğunlukla her şeye tam anlamıyla hâkim olamıyoruz. Bedenimizin, yaşadığımız hayatın, çevremizin seyircisi gibiyiz adeta. Olayların, problemlerin, hastalıkların, gündelik aksaklıkların esiri olarak varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim adımıza verilen kararların, alınan hükümlerin, bizi ilgilendiren, ilgilendirmeyen olayların pençesinde, çoğunlukla da olumsuzlukların ve belirsizliklerin içinde sürüklenip gidiyoruz. Kendi hayatımıza, kendi ömrümüze, kendi bedenimize ne kadar ulaşabiliyoruz? Başımıza gelen olayların içinden çıkmakta ne kadar başarılı olabiliyoruz? Kendi çözümümüzü yaratabiliyor muyuz? Bulunan çözümlerle yetinebiliyor muyuz?

İlim istiyoruz, bilim istiyoruz, inanmak istiyoruz, adalet istiyoruz! Ama maalesef hayatımız boyunca hiçbir konuda tam bir bütün olamıyoruz. Amacımıza odaklansak da var gücümüzle çabalasak da… Ecce homo! İşte İnsan! Kusurlarıyla, çareleriyle ve çaresizlikleriyle… Çözümün bir parçası olmaya çalışan ama çoğu zaman kendini bile çözememiş, çözümsüzlükleriyle boğuşan insan…