Antialan

A  N + İ A L A N   GÜNCEL SANAT İNİSİYATİFİ

An+ialan 2014 yılında, Erkan Ayık, Armağan Yolgösteren, Arda Yolgösteren ve Şahin Çetin’in kuruculuğunu üstlendiği bir sivil sanat inisiyatifidir. Bireylerde yaratma ve üretme kavramlarının hayat boyu sürecek bir ilişki haline gelmesi, oluşumun varoluşunda etkin rol oynar.

An+ialan sanat oluşumu “şimdi ve burada’’ üzerine kurulu bir sanat oluşumu olup, dinamiğini ve gücünü bu kavramdan alır.  An+ialan üyeleri sanatın kendine has görkeminden her zaman etkilenmişlerdir, ancak yeri geldiğinde bu görkemin de yıkılmasını talep ederler. İçinde bulunduğu sistemi sorgular, eleştirir, netlikleri kendince belirsizleştirir, farklı araçlarla alışılmışın dışında yeni ifade olanakları arar, büyük iddialardan ve ezberden kaçar, geçmişten esinlenir, gelecek için ise hep yaratma ve üretme derdi taşır.

Alternatif arayışlarla biçimlenmesi ve bir tür deney alanına dönüşmesi gereken günümüz sanat ortamı; sürekli müdahaleler yoluyla bozulmuş, tahrip edilmiş, özgürlüğü kısıtlanmış, zarar görmüş ve dağıtılmış bir alanın yeniden inşa edilmiş hali gibidir.

Öyle ya  ‘her şey yapılmıştır!’ peki bu  ‘şeyler’ nelerdir? Şeylerin  ‘ne’ olduklarını belirleyen bir başka  ‘şey’ var mıdır? An+ialan ‘şey’leri bir başka şey’le açıklamaz, çünkü şeyler kendilerini eylemlerle şimdi ve burada ‘Alan’ olarak hissettirirler.

Grup üyeleri ve kurucuları birbirinden bağımsız disiplinlerde çalışan alan deneycileridir. “Şimdi ve burada”yı anlamak deneycilerin bağımsız yargılarıdır. Grubun sanatsal iradesine yön veren ve kavramsal yapısını belirleyen de bu bağımsız üretim ve yaratma düşüncesidir. Bağımsız üretir, düşünür ve varolurlar.

Peki ya An+ialan alanın neresindedir?