Armağan Yolgösteren

“ Kentopya”

22 Kasım – 27 Aralık 2014

Kokteyl: 22 Kasım Cumartesi , 18:30

FOYART Project

İçinde bulunduğumuz bu yeni dünya da, toplumsal, psikolojik ve iktisadi yaşamı örgütleme ve kontrol atında tutma amacıyla sürekli ‘inşa etme’ yoluna gidilmiştir. İçsel anlamda hazır olmadığı şeylere zorlanan kent, bilinçsiz modernleşme politikalarıyla tahribata uğratılıp değiştirilmiştir. Sınırları belli alanlar içerisine hapsedilen ve bu alanlar içinde bölünerek çoğalan birbirinin kopyası yaşam modelleri, kent organizması içinde bir virüs gibi yayılarak merkezlerdeki yaşamın imgelerini, güçlerini ve amaçlarını zayıflatmaktadır.

Kentsel alana ilişkin farklı araştırmaları içeren Kentopya ve Rutin Kesit serileri, kentin varoluş özerkliği çerçevesinde; o kentin günlük ritmini, işleyişini, ilerleyişini, değişim ve dönüşüm sürecinde yaşadığı kırılmaları gösteren haritalardır. Herkesin bir biçimde ilişki kurduğu belki de tek mekân olan kentlerin yaşanılabilirlik seviyelerinin yükseltilmesi umuduyla…