Galeri FOYART

Kasım 2014 tarihinde, Ankara’da kurulmuş, disiplinlerarasılık, yeni ifadeler  ve zihinsel emek doğrultusunda faaliyet gösteren genç sanatçılar ve genç sanat oluşumlarına açık güncel bir  sanat platformudur.

İş birliği içinde farklı disiplinlerin  yan yana gelmesini ve özerk yaratım alanını kendi bünyesinde taşımayı hedefler. Mekanın kavramsal mizansenini ve devamlılığını sanatçıya bırakır.

Foyart,  çağdaş sanatın  ifade olanaklarını artırmayı,  disiplinlerarası yöntemlerle biçimlenmiş yeni anlatımları ortaya koymayı  amaçlar.