Hülya Kandemir

“Parçalı Bütünlük”

29 Ocak 2015- 23 Şubat 2015

Kokteyl: 29 Ocak Perşembe, 18:30

FOYART Project

Metropollerde yaşayan insanların, endüstri ile birlikte yaşadıkları yalnızlaşma ve yabancılaşma durumlarının, getirisi olan parçalanma olgusu; görünen gerçekliğin sorgulanmasında; parçalara ayırma ve bütünleştirme durumlarını birbirine karıştırmıştır.

Parçalanma ve tekrar her zaman döngünün kendisini ortaya çıkarmıştır. Döngünün oluşumu sırasında insan ruhu parçalanır, bütün yok olur. Döngünün tekrara olan ilgisi insanı kırılgan parçalardan meydana gelen ve sadece belirli bir fonksiyon için çalışır hale getirir. Çoğunluğun, bütün zaman dilimlerinde söz sahibi olduğu durumsal faktörlerde ruhunu kaybetmiş insan, belirli bir fonksiyonu olan bir nesneye dönüşür. Başka bir değişle insan, küçümsenmesi ve değiştirilmesi gereken bir şey olarak görülür. İnsan, parça ve döngü ilişkisini ayakta tutan ve gerek nesneleştirerek, gerekse nesneleştirmeden insanı bütünden koparan parçalar insan ruhunu farklı bir yapıya dönüştürmeyi başarır.

Zaman, tekrar ile ilişkiye girerek bir bütün veya sistemli bir düzen oluşturmaya çalışır. Ancak bu sistem ve düzen kendi içerisinde belirli kurallar barındırır. Tekrarın parçalarla ilişkisi, bütünün parçalarla ilişkisi ve zamanın parçalarla ilişkisi döngüyü oluşturur. Eğer döngü ile ilgili bir parçalanmadan veya tekrardan söz ediyorsak bu durum birincil olarak zaman kavramı ile ilgilidir. Aslında söz edilen salt görülen zaman değildir. Parça, tekrar ve döngü gibi kavramlar zamanın katmanlarıdır ve zaman da insanların var olduğunu düşündüğü salt bir düşüncedir. Hepsi iç içe geçen bir bütünün parçalarıdır. Her gün aşina olduğumuz kavramların belirsizleştiği, kimi zaman buhar olduğu, tanımsız bir evrende yaşamaktayız. Bu evrende yer bulmaya çalışan bedenlerimiz ve benliklerimiz belki de bir gün düşüncelerimiz gibi belirsizleşecek ve cinsiyetsiz, kimliksiz bir hal alacaktır. Varlığımız bu sistem ve var olan döngünün dışında kalsa bile evrende döngü hep varlığını sürdürecektir.