KIRMIZI İNİSİYATİF

Bağımsız bir sanat insiyatifi olarak kendine bir ifade platformu yaratmak amacıyla kurulan Kırmızı, üretimlerinde büyük sözler söylemekten çok içten bir sanat deneyimini paylaşmayı amaçlar. Bu paylaşımda farklı yaşamlardan gelen birbirinden farklı beş kişinin hayata bakışları ve söylemek istedikleri sözlerin kendi dillerinde ifadeleri, farklı sanat disiplinlerinde görünür hale gelir.

İnsiyatifin adı olan ve dikkat çekme, durdurma, tahrik etme, provakasyon ve uyarma gibi kavramları çağrıştıran Kırmızı, burada farklı okumalara açık bir kavram olarak konumlanır.

Bağımsız sanatsal söylemlere sahip olmalarının yanısıra, zaman zaman ironik, zaman zaman itici, çoğu kez de muhalif olmayı ortak bir tavır olarak benimseyerek yola çıkan beş kişilik hareket, Ahu Akkan, Hatice Çöklü, Ferda Demirel, Rukiye Epli Dede ve Özlem Tekdemir’ den oluşur.

Ahu Akkan

1980, Ankara, İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde görsel sanatlar okudu ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. İki kişisel sergi açan sanatçı pek çok karma sergide yer almıştır.

Hatice Çöklü

1976’da Kırşehir’de doğdu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Resim – İş Eğitimi Bölümünden “Başarı Ödülü” alarak mezun oldu. 2001 yılında Yüksek Lisans için Almanya’ya gitti. 2009’da Almanya’nın Kassel şehrinde bulunan Universitaet Kassel Kunsthochschule’ de Yüksek Lisansını tamamladı. 2010 yılında Prof. Dorothee von Windheim Atölyesi’ nden “Meisterschulerin” olarak mezun oldu. 2009’da ilk kişisel sergisini Almanya’da açan sanatçı, Türkiye ve Almanya’da birçok karma sergiye katıldı. Halen Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünde Sanatta Yeterlik yapmaktadır. Kırmızı İnisiyatif üyesidir.

Rukiye Epli Dede

1980 yılında Samsun’da doğdu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölümünü “Başarı Ödülü”yle bitirdi. 2006’da Hacettepe Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Resim Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Sanatçı beş kişisel sergi açmış ve pek çok karma sergiye katılmıştır. “Kırmızı İnisiyatif” üyesidir.

Ferda Demirel

1978 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Zafer Gençaydın atölyesinden mezun oldu.  2005 yılında kişisel atölyesini açtı.  Halen atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Kırmızı inisiyatif üyesidir.

Özlem Tekdemir

1980’de istanbul’da doğdu, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisansını, 2013 yılında aynı bölümde Sanatta Doktora öğrenimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümünde Doktora öğrenimini sürdürmektedir. Beş solo sergi açan sanatçı pek çok grup serdisine de katılmıştır. Ankara’da yaşayan ve çalışan sanatçı Kırmızı İnisiyatif üyesidir.