Kritik Dokümantasyon

Antialan
” Kritik Dokümantasyon ”
27 Mayıs – 8 Haziran 2016
Gallery Foyart

Kamuya servis edilen bilgilerin ve verilerin ne kadarı gerçektir! Olaylar ve durumların görünür gerçekliği medya ve iletişim araçlarıyla sistemli bir şekilde sınırlanırken gerçek verilere ulaşmak ne şekilde mümkün olabilir! Böylesine kısıtlı bir enformasyon çağında kişilerin,medya araçlarını devredışı bırakarak durumlar ve olaylar dahilinde kendi dökümantasyonlarını oluşturmaları ve tahayyülde bulunmaları devredışı kalan sistematik medya araçları karşısında “kritik” bir duruşa sahip olacaktır.Bu noktada dokümantasyon ” dokümanlar hakkında bilgi toplama ve bunları rasyonel bir şekilde organize etme ” işi olarak tanımlanabilir. Paul Otlet , “Traité de Documentation” başlıklı çalışmasında dokümantasyonu “dokümanın, yazanın kaleminden çıktığı andan başlayarak okuyanın ya da bilgi edinenin dimağına girene değin izleyen bir süreç” olarak ifade etmiştir.

Antialan için “Dokümantasyon” süreci medya araçları dahilinde ve haricinde yerel ve evrensel olguların bir kısmını kapsayarak oluşturulacaktır. Bu süreç sergi öncesi ve içinde dört bölümden oluşacaktır;  Dürtü ( vaziyetin tetiklediği sancı, anlama durumu) tespit(vaziyetin nedenine ilerleme),hareket(saptanan nedeni kurgulamak) ve işleyiş(dökümlerin sunularak akışına bırakılması)

Tüm bunlardan hareketle dokümantasyon ve dokümantasyon sürecine dair deneysel bir yaklaşımla ele alınan bu proje yaşama dair olan gerçeklerin ve çarpık işleyişin bizlerde bıraktığı izleri paylaşma ve deneyimleme süreci olacaktır.

antialan / 2016