Araf

Dijital kataloğumuza buradan ulaşabilirsiniz.

08-31 OCAK 2016

AÇILIŞ: 08 OCAK 2016

SAAT: 18:00

FOYART Project

ARAF

Gerçeğin yitirilişinin başladığı ve bir başka gerçeklik boyutuna geçiş sağlandığında, bilincin eskisi gibi kalamayacağı gibi bedende eskisi gibi kalamaz. Bu kaybolan gerçeğin içinde, beden kendisi ile yüzleştiğinde bu yeni evrendeki varlık hissi bedenin içini kaplar ve daha sonra beden bu algının içerisinde kendini tanımlar, değişir, dönüşür, yenilenir ve bu yeni evrenin var oluş düzenine dahil olur. Burada var oluş düşüncesinin temelinde yer alan “anlamsızlık” yeni bir anlam kazanmıştır, bu evrendeki kavramlar bizim onlara vermiş olduğumuz anlamların ötesinde, dünyada mevcut olabilecek bir anlama sahip değildirler.

Bu evren gerçek anlamıyla sınırsız, mekansız bir alanda bekleyen, var olan algı dışında yaşayan, aidiyetini ve kimliğini kaybetmiş sahipsiz bedenlerin evidir.

Arda Yolgösteren / 2012 – 2015