Mandela’nın Bavulu

Günther Uecker, Sol Le Witt, Jörg Immendorff, Jean Miotte
Allen Jones, Sokari Douglas Camp, El Loko, Mo Edoga
Esther Mahlangu, Mickael Bethe Selassie, Owusu Ankomah
Nils Burwitz, Nam June Paik

07-30 KASIM 2015
AÇILIŞ: 07 KASIM 2015 CUMARTESİ
SAAT: 18:00
Gallery FOYART

Mandela’nın Bavulu” sergisi; Günther Uecker, Sol Le Witt, Nam Jane, Jörg İmmendorff, Jean Miotte, Allen Jones, Sokari Douglas, El Loko, Mo Edoga, Esther Mahlangu, Mickael Bethe Selassie ve Owusu Ankomah gibi ressamların, Mandela’nın çocukları için, bir sosyal sorumluluk projesiyle yan yana gelerek yaptıkları litografilerden oluşur.

2000 yılında sanatçı Owusu Ankomah’ın yaptığı özel bir tahta bavulun içinde dünyanın dört bir yanını dolaşmış bir sergidir.

“Sanatsız gelecek olmaz.” anlayışıyla hem Çernobil Çocukları’na, hem de Mandela’nın Çocukları’na katkı sağlamak amacıyla, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, koleksiyonundaki resimleri önemli müze ve galerilerde sergileyen Ernst August Quensen, sergilerden elde edilen gelirlerle çocukların geleceğini aydınlatan projelere destek oluyor.

Ernst August Quensen’in, Lampspringe’de bulunan, dünyanın en büyük litografi atölyesinde buluşan ünlü ressamların çok özel resimlerinden oluşan sergi; ABD ve Avrupa’da onlarca müzede sergilendi ve binlerce insanın beğenisini kazandı.

Hanover Dünya Sergisi Bağlamında Kültürlerin Diyaloğu

Dünyanın üçüncü binyılında en çok göze çarpan şey hareketliliktir. Aynı zamanda bu hareketlilik, farklı kültürlerden gelen insanların birbirleri ile çok daha sıklıkla karşılaştıkları uluslarüstü bir pazar yerine dönüşmüş durumdadır.

Üçüncü bin yıl ve Almanya için ilk olacak bu sergi, yaklaşık 190 ülkeyi bir araya getiriyor. EXPO 2000 ‘İnsan – doğa – teknoloji’ temaları üzerine muazzam bir interaktif tartışma forumu ve kültürlerarası diyalog mekanı olacak.

‘Kültürlerin Diyaloğu’ Kunstffer   dünya sergisindeki bu diyaloğa katkı olarak dünyanın çeşitli yerlerinden gelen değişik sanatçıların bir araya gelmesinden doğmuştur. Afrika, Avrupa ve Amerika’dan gelen bu sanatçıların yaptıkları açıklama, diğer kültürlerden gelen insanların nasıl düşündüğünü ve hissettiğini keşfetmeye yönelik ilgiyi canlı tutma fikrini aşılamaya devam etmeleri umudunu ifade etmektedir.

Zaireli sanatçı Cherie Samba, bir seferinde “Kavşak” adlı bir resim yaptı. Bu resim üç yolun kesiştiği yerin betimlemesidir. Kavşakta duran adamın bu üç yoldan hangisini seçeceğine karar vermesi gerekmektedir. ‘Bir yol cennete, bir yol acıya, bir yol da özgürlüğe çıkıyor…ama hepsi birbirine benziyor.’ Günümüzde insanlar, kendilerini aynen bunun gibi kavşaklarda bulurlar. Geleceğimizi planlayabilirler veya dünyanın gelecekteki halini düşünüyor olabilirler. Sanatla iç içe olmak, başka bakış açılarına ve duygulara açık olmak, diğer aldığımız kararları her zaman etkileyebilen başka duygulara ve bakış açılarına açık olmak demektir. ‘Bavul’ ArtBox için seçilmiştir çünkü bu ‘bir yere doğru yolda olma’ hali ile ilgilidir.

KunstKuffer, bir sürü açıdan, ideallere yapılmış sıra dışı bir yatırımın yetkin bir örneğidir. Bir taraftan satın almak,Nobel ödüllü Nelson Mandela’nın daha insanı bir dünya yaratma arayışını destekleyen geniş çabayı desteklemiş olur. Bir diğer taraftan, bunu yapmak ‘Nelson Mandela Çocuk Fonu’na gerçek bir katkıda bulunur. Bu, Afrika’daki çocuklar için yeni bir perspektif getirmek demektir.

“Sanat”, Günter Uecker’e göre, “insanlığı kurtaramaz ama insanlığı devam ettirecek bir davetle diyaloğa girebilir.” Bu açıklama, KunstKoffer’i kuran yolda gösterici bir ilke olmuştur.

Klaus Gallas / Ernst August Quensen

Dialogue of Cultures in theContext of the World Exposition Hanover

The world in the 3rd millenium is notable for growing mobility. At the same time, it is a supranational marketplace at which     encounters between people of different cultural origins are becoming far more frequent.

The first world exhibition of the third millennium, and the firs world exhibition to take place in Germany, is being mounted ointly by about 190 countries. The EXPO 2000 will be a vastinte active discussion forum on thethemes of ‘mankind – nature – technology’ and a venue for intercultural dialogue.

The ‘Dialogue of Cultures’ KunstKoffer has grownout of the meeting of distinguished artist from across the world as a contribution to this dialogue at the world exhibition. The statemennt made by these artists from Africa, Europe and America express the hope that they will continue to inspire commitment to discovering how people from other cultures think and feel.

The Zairean painter Cherie Samba painted once a picture entitled ‘crossroads’. It is a representation of a place where three roads intersect. Here a manfaces the decision of which of three possible road stotake : ‘One road leads to paradies – one road leads to pain – one road leads to freedom… but all look the same.’ Today people find themselves at such crossroads time and time again. They may evisaging our future, or they may be   thinking of the way the world will take. Being involved in some way with art, being open for other points of view and feelings can always influence the decision we take; the concept ‘suitcase’ was chosen for the ArtBox because it is associated with ‘being on the way to somewhere’.

The KunstKoffer is in several respects an unusual investment in ideals. On the one hand, buying it supports the comprehensive efforts being made by the Nobel Prize laureate Nelson Mandela tocreate beter prospects of a more humane world. On theother, doing so promotes the ‘Nelson Mandela Children’sFund’ in a very real way and this means opening up new perspectives forAfrica’s children. ‘Art’ as GünterUecker put it, ‘cannotsavemankind but art does make a dialogue possible which calls for acting to sustain humanity.’ This statement was the guiding principle while creating the KunstKoffer.

KlausGallas / ErnstAugustQuensen