Panomitik Fragmanlar

Erkan Ayık

4 Nisan- 30 Nisan 2015

Kokteyl: 4 Nisan Cumartesi, 18:00

FOYART Project

“PANOMİTİK FRAGMANLAR” MANİFESTO

şü her çağda her öğretide ve her eylemde çeşitli yanılsamalarla biçimlendirilmiştir bu somut yanılsamalar ve mitolojik olgular imaj ve inanç saplantılarını ifade eden anlatımlardır değişen zaman ve sosyokültürel değerler içinde bu yanılsamalar ortadan kalkmamış sadece yer değiştirmişlerdir bu yüzden imaj yaratma düşü her çağda her öğretide ve her eylemde çeşitli yanılsamalarla biçimlendirilmiştir  bu somut yanılsamalar ve mitolojik olgular imaj ve inanç saplantılarını ifade eden anlatımlar olmuştur değişen zaman ve sosyokültürel değerler içinde bu yanılsamalar ortadan kalkmamış sadece yer değiştirmişlerdir bu yüzden imaj yaratma düşü her çağda her öğretide ve her eylemde çeşitli yanılsamalarla biçimlendirilmiştir bu somut yanılsamalar ve mitolojik olgular imaj ve inanç saplantılarını ifade eden anlatımlar olmuştur değişen zaman ve sosyokültürel değerler içinde bu yanılsamalar ortadan kalkmamış sadece yer değiştirmişlerdir bu yüzden imaj yaratma dü

PANOMİTİK FRAGMANLAR’A DAİR

Yaşam formlarını kopyalama ve özelliklerini tamamen kendimizin belirlediği bir imajda canlı organizmalar yaratma fikri, kadim dünyalarda yaratılan ruhu olmayan Golemler’den, günümüzün en popüler bilgisayar oyunlarında yaratılan figürlere; artık günümüz gerçeği olan “robot” kavramından (bkz. mutfak robotu) bilimkurgu ögesi olan insanımsı makinelere yani ”cyborg”,lara, ve elbette; Frankeştayn’a, Adem’in ‘tanrı suretinde/imajında kırmızı balçıktan yaratıldığı ve  bilgelik ağacından Lilith “yardımıyla” (ç) aldığı hayat meyvesinin onu sürüklediği terra yolu efsanesinin yer aldığı Kitab-ı Mukaddes anlatılarına kadar mitlerde ve destanlarda ifade edilen bir olasılığı gündeme getirmiştir.

Böylece eski çağlardan günümüze dek uzanan efsanevi anlatılar  modern dünyanın dinamikleri ve kentleri ile eskiye dönük bilinen her düzen arasında ipten bir yol örmüştür. Ve dolayısıyla, bu hadiseler bütünü, insan dimağında ortaya yepyeni yaratılar koyma arzusu ortaya çıkarmıştır. İnsan kişisi, tüm çalışma ve projelerde  somutlamaya ve bu temelden hareketle yeniden sentezlemeye başlamıştır.

Panomitik fragmanlar bu devinimini bilindik bir dille yeniden  anlatan parçalardan oluşur.