Re-Deconstruction

Dijital kataloğumuza buradan ulaşabilirsiniz.

08-31 OCAK 2016

AÇILIŞ: 08 OCAK 2016
SAAT: 18:00
Gallery FOYART

Re-Deconstruction

Resim, bir deneyimin veya bir fikrin tercümesidir. Ehsan, bu yolculuğun değerini, hayattan sanata ve sanattan deneyime giden yolda ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bu paradigma kendini, tercüme ve dekonstrüksiyon ile resimlerde gösterirken,  sanat öznesinin anlam ve ifadesini değiştirir.

Sanatsal üretim, mükemmeliğe ulaşmaya doğru bir yolculuktur, ve sanatçı bu süreçte her zaman en son hatasını sergiler. Sanatçı, yeni sanatsal ifadeleri dener, yeniden keşfeder yalnız, sanat eseri yaratma süreci, üretilen eserden daha değerlidir.

“Re-Deconstruction” sergisi, sanatçının kendi içinde yaşayan kadın imajlarını ve düşüncelerini tercüme ve Deconstruct etmeyi deneyen bir dizi resimden oluşur.