Şahin Çetin

“Yeryüzü Kayıtları”

29 Ocak 2015- 23 Şubat 2015

Kokteyl: 29 Ocak Perşembe , 18:30

Gallery FOYART

Şahin Çetin,  Durum ve Eylem temasını, önceden belirlenmiş kuralları bozmaktan kaçınmayarak kurgular.Tema, malzemenin bağlamı ile dolaylı ya da dolaysız bir etkileşim halindedir. Malzemeyi tuvalden, hissedilecek boyutta uygulamak ve her nesnenin bir sanat objesi olabileceği görüsü,  yaratım sürecinin vazgeçilmez gereksinimleri arasındadır. Nesneler birbiriyle, temayla, yakın ya da uzak bir  ilişki halindedir ve  içerikleri, simgesel kodlar yığınına göre değişime elverişlidir. Nesneler ve katmanlar, birbiri içine geçerek, bütünsel bir anlam doğurabilir ve bu bütünlük yine de parçalanacağı ana kadar değişim içindedir. Bütünden geriye kalan ise, çok anlamlılık ve  bilinçaltına açık çağrışımlar içerir, bunlar, başkalaşım imgeleridir ve kısmen de olsa  bozuma uğrayan  minimal  geometrik metaforlardır. Sanatçı, malzemenin bağlamını, gerek değiştirerek gerekse hiç dokunmayarak kurar.

Sanatçının zeminini, içinde yaşadığı toplumun ve henüz gitmediği coğrafyaların toplumsal, siyasi ve insani duyarlılık oluşturur. Bu duyarlılık, onu Yeryüzü Kayıtları serisinin oluşumuna itmiştir.